Shibori hand indigo dyed cotton gauze shawl  17 x 72"

Shibori Cotton Shawl

SKU: SH279
$40.00Price